Hướng dẫn cách lấy số đo và size quần áo đồng phục

Posted by in Tin tức on Aug 24, 2013

Hướng dẫn cách lấy số đo và size quần áo đồng phục

ThienHoangCo – Hướng dẫn cách lấy số đo và size quần áo đồng phục

Nếu bạn không có thời gian để đo, bạn chỉ cần cho chúng tôi CHIỀU CAO và CÂN NẶNG chúng tôi vẫn may được giống như bạn mua quần áo theo size, sai số không đáng kể.

Hướng dẫn cách lấy số đo và size quần áo đồng phục

Hướng dẫn cách lấy số đo và size quần áo đồng phục

Hướng dẫn cách lấy số đo và size quần áo đồng phục

Hướng dẫn cách lấy số đo và size quần áo đồng phục

Hướng dẫn cách lấy số đo và size quần áo đồng phục

Hướng dẫn cách lấy số đo và size quần áo đồng phục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Công Ty TNHH MTV SX - TM Thiên Hoàng
Địa chỉ: 35/18A Đỗ Thừa Luông - P. Tân Qúy - Q. Tân Phú - Tp.HCM

Điện thoại: (08) 62 78 88 98 - 3559 1278 - 6676 0759 Fax: (08) 3559 1269 Email: thienhoangsafety@gmail.com